Etiket: Ayet

Ayet Kur’an-ı Kerim‘de yer alan Allah‘ın tüm sözleridir. Ayet kelimesi bazen kitabın tamamı, bazen bir harf, bazen bir kelime veya bazen bir cümle için kullanılır. Aynı zamanda delil, kanıt manasında da kullanılır. Tüm ayetleri, yani Kur’an-ı Kerim’i kabul eden kişiye Müslüman denir. Herhangi bir ayeti reddeden kişi ise İslam dinini kabul etmemiş olur. Bilinenin aksine 6666 değil, toplamda 6236 ayet vardır.