Etiket: Din

Dinin genel olarak tanımı şu şekildedir; insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ya da tek bir Tanrı’ya inanma, tapınma durumudur. Dünya’da İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi çeşitli dinler bulunur.