Etiket: İslam

İslam bilinen diğer adlarıyla İslamiyet veya Müslümanlık, kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim olan bir din olup Allah‘tan başka ilah yoktur akidesi üzerine kurulu İbrahimi Dinlerden birisidir. İnananına Müslüman denir. İslam dini Arap dini olarak aşağılanmalara maruz kalsa da gerçekte ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem‘e de bildirilen dindir. Herhangi bir ırka dayanmaz. Allah’ın dinidir.